Bloekings- en annuleringsvoorwaarden

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De betaling dient in twee termijn betaald te worden. De eerste termijn uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding en de tweede termijn dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Casa Rosa Retreat het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 30 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op vervangende coaching of workshops.
 6. Als deelnemers besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan dienen zij dit schriftelijk door te geven door een e-mail te sturen naar info@casarosaretreat.com

Tot 30 dagen voor de geboekte retreat kan de deelnemer zijn/haar registratie gratis annuleren minus € 10,- administratiekosten.

Als de deelnemer zijn of haar registratie niet langer dan dertig (30) dagen voor de geplande retreat annuleert, wordt de registratievergoeding niet terugbetaald.

 1. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Casa Rosa Retreat zijn doorgegeven.
 2. Iedere Retreat heeft een minimum van 4 en een maximum van 9 deelnemers. Casa Rosa Retreat behoudt zich het recht om een retreat te annuleren in het geval dat minder dan 4 personen hebben geboekt.
 3. Casa Rosa Retreat heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder minder dan vier deelnemers, ziekte van de coach of overmacht. In geval van annulering door Casa Rosa Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld of wordt hem of haar een alternatief retreat aangeboden. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 4. Casa Rosa Retreat behoudt zich het recht om boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.
 5. Helaas kan Casa Rosa Retreat niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om Casa Rosa Retreat bij te wonen.

 

COVID-19 ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Mocht Casa Rosa Retreat besluiten om een Retreat te annuleren vanwege Covid-19 dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden.
 2. Casa Rosa Retreat behoudt zich het recht om de retreat te annuleren wanneer er een negatief reisadvies (code rood) geldt vanwege COVID-19.
 3. Mocht Casa Rosa Retreat besluiten om de retreat te annuleren dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden of de deelnemer ontvangt het reeds betaalde bedrag terug. Casa Rosa Retreat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte reis- en/of verblijfkosten.
 4. In het geval van code Oranje behoudt Casa Rosa Retreat zich het recht om de retreat niette annuleren. Als de deelnemer in dit geval toch wil annuleren dan wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald. In overleg kan de deelnemer er wel voor kiezen om zijn/haar retreat om te boeken naar één van de volgende retreats.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Casa Rosa Retreat zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.
 2. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Casa Rosa Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Casa Rosa Retreat. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

MEDISCHE DISCLAIMERS

De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

 

 

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREAT

Casa Rosa Retreat heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een trainer/coach/masseur wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Casa Rosa Retreat zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

 

HUISREGELS

 1. Drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is tijdens de retreat niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Casa Rosa Retreat is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Casa Rosa Retreat heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van Casa Rosa Retreat niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat toegestaan. Het plaatsen van deze opnames op social media dient te gebeuren in overleg met Casa Rosa Retreat.